روان شناسی‌ و شخصیت شناسی‌ رنگ چشم خاکستری

چشم خاکستری
صاحبان چشم های خاکستری دو دسته هستند ، یا از شخصیتی آرام و با اعتماد به نفس برخوردارند و یا شخصیتی عصبی و انقلابی دارند و همیشه به دنبال آرامش می گردند ولی در مجموع انسان هایی سرسخت و سنگین دل هستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر