فال حافظ

فال حافظ

حال دل با تو گفتنم هوس است

خبر دل شنفتنم هوس است
طمع خام بين که قصه فاش

از رقيبان نهفتنم هوس است
شب قدري چنين عزيز و شريف

با تو تا روز خفتنم هوس است
وه که دردانه اي چنين نازک

در شب تار سفتنم هوس است
اي صبا امشبم مدد فرماي

که سحرگه شکفتنم هوس است
از براي شرف به نوک مژه

خاک راه تو رفتنم هوس است
همچو حافظ به رغم مدعيان

شعر رندانه گفتنم هوس است

تعبير: اعمالت به گونه اي است که کسي از کارهايت سر در نمي آورد ،اگر به کسي آسيبي نرساني ودر کارهايت به خداوند توجه داشته باشي ايرادي نيست و موفق مي شوي.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر