شخصيت شناسي حرف اول اسم (ز - ژ)

ز - ژ
زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می کنند و در زندگی شکست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر