شخصيت شناسي حرف اول اسم (و)

و
فردی است که همیشه به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر