شخصيت شناسي حرف اول اسم (ي)

ي
او فردی است پر فکر وزیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر