10 روش فوق العاده برای جذب جنس مخالف

برقراری رابطه و ازدواج از دهه 70 به بعد پیچیدگی های بیشتری پیدا کرد.انتخاب های بسیار زیادی در پیش روی هر کس قرار می گرفت و حس رقابت نیز هموارهدر حال افزایش بود. لیست زیر به شما در پیدا کردن همسر دلخواه و حفظ رابطهخود با او کمک می کند.1- قبول کنید به دنبال برقراری رابطه هستیدافتخار کنید به سن بلوغ و بزرگسالی رسیده اید و همچنین به خوبی می دانیدنیازمند همسری هستید که ادامه زندگی خود را با او بگذرانید.2- روابط گذشته را برای خودتان حل نماییدسعی کنید صدماتی که در گذشته به شما وارد آمده را فراموش کنید و اگر تقصیر ازجانب شما بوده تلاش کنید از آنها عذر خواهی کرده و طلب بخشش نمایید. اگربخواهید همواره وقایع تلخ گذشته را در ذهن خود مرور کنید و سعی بر منطقی کردنآنها داشته باشید، مطمئن باشید که کار به جایی نخواهید برد. شما باید از یکرابطه فقط دریافت احساسی داشته باشید. نامه ای بفرستید، تلفن بزنید، و از همهاینها بهتر رو در رو با شخص مورد نظر صحبت کنید. به خاطر داشته باشید که بخششو عشق در قلب شما زندگی می کند نه در سرتان.3- از تمرین تصویری استفاده کنیدبر روی یک تکه کاغذ بنویسید: “من خوشحالم از اینکه مالک ……هستم.” و رابطهای که آرزویش را می کنید برای خود توصیف نمایید. سعی کنید احساسات، وآرزوهایی را که دارید، در ذهن خود به تصویر بکشید و البته نه فقط در موردشریک زندگی، بلکه به طور کلی در مورد رابطه تان. در آن سمت کاغذ هم بنویسید:“مطمئن هستم که به تمام خواست هایم می رسم، به این دلیل که….” و بعد همتمام حقایق موجود پیرامون آن مطلب را برای خود به رشته تحریر درآورید. اینکاغذ را به کسی نشان ندهید، اما آنرا در دسترس نگه دارید و به طور مکرر به آننگاه بیندازید.4- باورکنید که جذب جنس مخالف یکی از طبیعی ترین کارها در سرتاسر دنیاستاگر برای بدست آوردن چیزی، بیش از اندازه تلاش می کنید، بهتر است کاملاًریلکس با قضیه برخورد کنید؛ چراکه طبیعت آنچه را که لازم است، انجام می دهد!5- همان طور رفتار کنید که انتظار دارید دیگری با شما رفتار کنددر خودتان همان صفاتی را که دوست دارید شریکتان داشته باشد، پرورش دهید وبرای ارتقای آنها از هیچ تلاشی مضایقه نکنید: کلاس، آماده سازی، تراپی، رشدمعنوی، رژیم، ورزش و غیره.6- اگر کاری که انجام می دهید نتیجه بخش نیست موارد دیگر را امتحان کنیدخود را از مرزهایی که در سرتاسر خود کشیده اید، رها سازید. اگر برای مدت زمانبسار زیادی است که با آدم ها متفاوت قرار ملاقات می گذارید، اما به نتیجهدلخواه دست پیدا نمی کنید، به خودتان مدتی فرصت بدهید تا بتوانید راحت تر بامسائل برخورد کنید. اگر جزء افرادی هستید که بیشتر وقت خود را در خانه میگذرانند، بهتر است کمی به بیرون بروید، و یا به کانون های همسریابی ملحقشوید.7- به سکس با همسرتان به عنوان یک امر مقدس نگاه کنیدچون همین طور هم هست. سکس نشانه مقدسی از عشق حقیقی و سرسپردگی شما، هم نسبتبه خودتان و هم نسبت به شریک زندگیتان می باشد. یک رابطه موفق جنسی می تواندیک ارتباط ضعیف را حتی تا 3 سال نیز برقرار نگه دارد. شما که دوست ندارید پسبه پایان رسیدن دورانتان مجبور شوید جلوی آینه، سیگار دود کنید؟8- اصوات درونی خود را که موجب تخریب رابطه می شوند، کنترل کنیدوقت بگذارید و با صدای درونتی تان در مورد وقایع گذشته، ترس ها، ناراحتی ها،نگرانی ها، آسیب ها، و زخم ها صحبت می کند. با انجام این کار به طور حتم بهنتیجه دلخواه خواهید رسید.9- سعی کنید برای شخص منحصر بفردی که وارد زندگیتان می شود ارزش و احترامقائل باشیدآن خانم و یا آقای مورد نظر در حال حاضر مشغول زندگی شخصی خود هستند. بایدبرای آنها انرژی بفرستید تا آنها را پذیرای زندگی مشترک سازید.10- با روی باز از دیدگاههای جدید استقبال کنیدکتاب هایی از قبیل آنچه در این قسمت به آن اشاره می شود را مطالعه کنید: کتابآمادگی برای انجام کارهای شخصی، نوشته دکتر پاتریشیا آلن؛ چگونه مجرد نمانیم،نوشته نیتا تاکر؛ سکس ، عشق ، شیفتگی: چگونه می توانم تشخیص دهم؟ نوشته ری ایشرت. حتی اگر با تمام مطالب داخل کتاب موافق نبودید سعی کنید به تدریج دیدخود را نسبت به مسائل مختلف تغییر دهید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر