نکاتی در مورد رابطه حنسی

نكته كوتاه ولي كاملاً مهم در امور جنسي….نكته يك.يكي از مواردي كه خانمها بايد رعايت كنند اين است كه بدانند چه چيزهاييهمسرشان را تحريك ميكند. آنها را شناسايي و در زمان لازم از آن استفادهكنند.مثلاً اگر مردي همسرش را در حالي جذاب ميبيند كه يك سنجاق سينه به لباسشآويزان باشد ديگر لازم نيست زن هي فرت و فورت از سنجاق سينه استفاده كند واثر آن را از بين ببرد.اين از زمان استفاده….اما خانمها حتماً سعي كنيد عوامل تحريك همسرتان را بشناسيد.نسبت به رنگهاحساس باشيد.مثلاً بدانيد كه لباس خواب شما چه طرحي و چه رنگي بايد باشد تاهمسرتان را تحريك كند.حتماً ازش بخواهيد كه برايتان تشريح كند كه جه طرح ورنگي دوست دارد.حتي اجازه بدهيد كه او برايتان خريد لباس را انجام دهد.يامثلاً بدانيد كه جوراب شما در شوهرتان چه تاثيري دارد…پاهاي شما در تحريكهمسر واقعاً موثرند.شايد حتي وي پاهاي برهنه دوست داشته باشد.تمام اين مواردريز را شناسايي كنيد و از آن استفاده كنيد.اينها چيزهاي كوچكي هستند كهتاثيرات بزرگي دارند.گردنبند، رنگ تل سر، گوشواره ، دستمال گردن و تمام زيورآلات شما ميتوانند عامل كشش همسرتان بشوند.مرد شما هيچوقت اينها را برايتانشرح نخواهد داد بلكه شما بايد تمامي آن را شناسايي كنيد و از آن براي تحريكهمسرتان استفاده كنيد..
نكته دوم…يكي ديگر از موارد كوچك ولي مهم در هنگام آميزش جنسي ميباشد.زنها و مرداني كهنمي خواهند صاحب فرزند شوند و سعي ميكنند از شيوه جلوگيري طبيعي استفاده كننديعني قبل از زمان انزال مرد دست از رابطه بكشند تا جرثومه هاي اسپرم به جهازتناسلي زن نرسد، همواره يك نوع ترس را در خود مبحوس ميكنند.آنها رابطه جنسيرا با يك وحشت پنهان آغاز ميكنند و شديداً باعث تشنج ميگردند.عموماً زنهابدليل ديرتر به اورگاسم رسيدن قبل از تحصيل لذت، مرد خود را از دستميدهند!!!چون مرد در طول رابطه مدام در فكر زمان و كنترل انزال خويش بوده ونمي تواند حواسش را كاملاً معطوف به زن كند و اكثراً قبل از ارضاي كامل زن ازوي كناره گرفته و سبب نارضايتي زن ميشوند.زنها معمولاً چيزي نمي گويند ولياين امر به روان آنها صدمه ميزند و تلافي آن را جاي ديگر سر مرد در ميآورند.زيرا زني كه از نظر جنسي از مرد خود راضي نباشد هرگز وي را نخواهدبخشيد!!!من توصيه ميكنم حتماً از وسايل ضد حاملگي استفاده كنيد تا بتوانيداين اضطراب را از بين ببريد…
نكته سوم…مورد ديگر اينكه زنها و مردها هميشه نگران آن هستند اين است كه فكر ميكنندبدليل افزايش سن و كهولت جذابيت خود را از دست داده اند ، و دليل كم شدن توجههمسرشان و دلسردي وي اين مورد ميباشد!!..واقعيت اين است كه علت آن بي اعتناييبه عوامل در جاذبه جنسي ميباشد…. زن و شوهري كه از امور جنسي به عنوان يكعادت استفاده ميكنند نبايد انتظار آينده اي پر هيجان داشته باشند.. تعويضزمانهاي آميزش ، تغيير حالتهاي آميزش ، تغيير مكانهاي آميزش و عوامل ديگرچيزهايي هستند كه من نمي دانم چرا توسط زوجين فراموش ميشوند.در اختيار داشتنيك عامل همواره باعث فراموشي اين مورد ميگردد كه ما بايد آن مورد را حفظ همبكنيم!!…توجه نميشود كه هر قدر سن بالاتر رود فهم نيز بيشتر ميشود و در نتيجهانتظار بيشتري طلب ميشود..بايد به تنوع در امور جنسي توجه كرد زيرا كه زن ومرد جا افتاده ديگر يك كودك ناشي نيست كه به يك رابطه ساده ارضا روحيشود..توجه نميشود كه يك زن سي ساله يا يك مرد سي و پنج ساله انسانهايي هستندكه از رابطه جنسي يك لذت كامل مي خواهند نه مثل نوجوانان يك هيجانساده!!!!…بدانيد در صورت افزايش عمر شما وظيفه شما در قبال همسرتان بيشتر شدهو او خواستار لذت بيشتريست چون او عاقل و كاملاً بالغ شده و نيازهاي خود رابهتر ميشناسد.پس همواره سعي كنيد كه در امور جنسي توان خود را حفظ كنيد…زيراكه زن و شوهري كه از نظر جنسي ديگر قادر به خاموش كردن عطش روحي هم نباشندقطعاً زندگي جذابي نخواهند داشت….

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر