تعیین روز زایمان

توجه به اینکه بین روزی که اسپرم با تخمک ترکیب می شود و یا بعبارتی عمل لقاح صورت می گیرد تا روزی که تخم حاصله تبدیل به نوزاد گردیده و متولد می شود حدود 266 روز فاصله وجود دارد. بطور محاسبه ای قبل از اینکه جنینی وجود داشته باشد زوجین می توانند روز تولد کودک خود را انتخاب نموده و با در نظر گرفتن آن روزی که باید آمیزش در جهت ایجاد جنین انجام گیرد را بیابند . اما از آنجائیکه معمولا روز دقیق لقاح مشخص نمی گردد متخصصین با توجه به ایام یا روزهای مشخص این محاسبه را انجام می دهندکه واضح ترین این ایام روزی است که آخرین پریود شروع شده است و خانمها اکثرا” آنرا بیاد داشته و احتمالا یادداشت می کنند. به این ترتیب فاصله بین اولین روز آخرین پریود تا تولد حدود 280 روز می باشد که این زمان می تواند با توجه به خصوصیات فردی و اجتماعی 5 روز زودتر یا دیرتر باشد.از آنجایی که محاسبه دقیق این روزها وقت زیادی برده و احتیاج به دقت فراوان دارد جدولی تقدیم می شود که در آن تمامی ایام تولد با حروف اعداد سیاه قطورتر در ردیف پایین هر خانه ذکر شده است. و اولین روز آخرین پریود در آن با اعداد نازکتر و در ردیف بالای هر خانه آورده شده است.استفاده دیگری که از این جدول می توان نمود( در صورتی که حاملگی با برنامه قبلی صورت نگرفته باشد)تعیین روز زایمان است. یعنی اگر خانمی حامله شده باشد و اولین روز آخرین پریود خود را بیاد داشته باشد به سادگی می تواند روزی که باید منتظر متولد شدن کودک خود باشد را بیابد .اما از آنجایی که بهترین زمان جهت بارور ساختن تخمک و ایجاد حاملگی 14 روز پس از شروع آخرین پریود است افرادیکه مایلند با برنامه ریزی مشخص روز تولد فرزند خود را تعیین نمایند باید در روزی که تاریخ آن در ردیف وسط ذکر شده مبادرت به آمیزش نمایند تا بیشترین احتمال در جهت آبستنی ایجاد گردد . بمنظور دستیابی به بیشترین امکان رسیدن اسپرم به تخمک احتیاج به بیشترین تعداد اسپرم می باشد و به این ترتیب لااقل دو هفته قبل از آمیزشی که با هدف حاملگی صورت می گیرد نباید هیچ نوع تماس جنسی وجود داشته باشد تا از بهدر رفتن بی مورد اسپرمها جلوگیری گردد .اسپرمها در محیط رحم تا دو روز توانایی زنده ماندن را دارند . پس زو جین با توجه به تاریخ مورد نظری که برای تولد فرزند خود در نظر می گیرند نسبت به عدد ردیف وسط هر خانه تا دو روز اجازه عقب یا جلو نمودن تاریخ آمیزش را دارند . پس اعدادی که در ردیف وسط قرار دارند تا دو روز می تواند کم و زیاد شود.اگر سال کبیسه بود یعنی 366 روز و اسفند 30 روز بود در سه ستون اول هیچ تغییری ایجاد نشده و فقط از تیر ماه به بعد یک روز زمان آمیزش جلوتر می رود . یعنی اگر بناست برای آنکه کودک در روز 12 فروردین ماه سال بعد متولد شود در روز 5 تیر ماه آمیزش صورت پذیرد . در صورت کبیسه بودن سال این عمل باید روز 6 تیر ماه انجام شود .مجددا” یادآور میشود که در هر خانه اعداد :ردیف بالا مربوط به اولین روز آخرین قاعدگیردیف وسط مربوط به زمان آمیزش وردیف پایین مربوط به زمان تولد کودک و زایمان می باشد

۱ نظر: